NZOZ Przychodnia Lekarska SUCHANINO

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Nasza Przychodnia

  Jesteśmy prężnie rozwijającym się  NZOZ-em(Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej), świadczącym usługi zdrowotne dla ludności, oparte głównie na kontrakcie z NFZ

 • Badania Bezpłatne

  Poradnie finansowane w ramach kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Rejestracja

  Telefony do rejestracji:
  (58)302-64-71 (58)302-64-72

 • Akredytacja

  Minister Zdrowia przyznał akredytację naszej Przychodni SUCHANINO!

Minister Zdrowia przyznał akredytację naszej Przychodni SUCHANINO!

 

Certyfikat Akredytacji Ministra Zdrowia

 

Nasza placówka NZOZ Suchanino zdobyła certyfikat  akredytacyjny uczestnicząc w projekcie:

"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program współfinansowany z środków Unii Europejskiej

 

Certyfikat Akredytacyjny

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej

we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

 

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego.

Projekt adresowany jest do podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (jednostek POZ), posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i przystępujących po raz pierwszy do procesu akredytacji to znaczy takich, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi formami wsparcia w ramach realizowanego Projektu:

    Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne dla jednostek POZ w procesie przygotowania do akredytacji obejmujące:
        1-dniowe seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego,
        indywidualną opiekę rówieśnika zawodowego polegającą na: przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w jednostce POZ, dokonaniu oceny wstępnej (ex-ante), wskazaniu kierunków koniecznych zmian w danej jednostce POZ oraz udzieleniu pomocy w procesie przygotowania jednostki POZ do wdrożenia standardów,
        1-dniowe warsztaty konsultacyjne zorganizowane w poszczególnych województwach dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego; w przypadku małej liczby jednostek POZ w danym województwie, warsztaty mogą zostać przeprowadzone w województwie sąsiednim),
        szkolenie dla pracowników Beneficjenta Ostatecznego (jednostki POZ) z zakresu zabiegów resuscytacyjnych - będą to warsztaty praktyczne prowadzone w siedzibie poszczególnych jednostek POZ,
        materiały edukacyjne dla personelu i pacjentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w POZ.
    Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ (1-2-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony przez zespół wizytatorów).